Om Hiss & Elteknik

Stockholm Hiss- & Elteknik grundades 1966 och ombildades till aktiebolag 1972. Vissa av våra medarbetare har varit med oss i över 40 år, något som ger en erfarenhetsgrund som bidrar till vår yrkesstolthet och breda kompetens.

 

 

Vårt team

Kompetens, kvalité och miljö

Med vår breda kompetens utför vi alla arbeten med precision och noggrannhet. Vi håller oss ständigt utvecklade genom utbildning av personal och interna utvärderingar av vårt arbete, allt för att uppnå bästa kvalité inom alla våra åtaganden. Med oss kan ni alltid vara trygga i att arbetet utförs med största hänsyn till er som kund, era hissar och miljön.

Vårt löfte till er är att våra leveranser skall:

  • Vara kompletta och i rätt tid
  • Överensstämma med myndighetskrav
  • Erbjuda högsta säkerhet och tillförlitlighet samt vara ekonomiskt gångbara
  • Leva upp till era förväntningar och göra er som kund nöjda